Prelucrarea datelor cu caracter personal - centrul-de-zi.globalhelp.ro

Asociatia Global Help Craiova (centrul-de-zi.globalhelp.ro.ro) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul .

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, "centrul-de-zi.globalhelp.ro.ro" are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

"centrul-de-zi.globalhelp.ro.ro" nu colecteaza explicit date personale in afara celor oferite voluntar de vizitatorii site-ului prin intermediul mijloacelor de contact oferite online.

Prin prezenta ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Accesul la datele personale

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa de contact a Asociatiei Global Help Craiova va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

  • o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • sa interviti asupra datelor transmise;
  • sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara;
  • sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.
    • Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.