Acest proiect este finantat din Programul Operational Regional - POR 2014-2020.
Fondul European Dezvoltare Regionala
Guvernul Romaniei
Uniunea Europeana
Instrumentelor structurale

Centrul de zi
pentru persoane vârstnice Malu Mare

Obiectivul general al proiectului:
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale în comuna Malu Mare, prin realizarea unei investiții în infrastructura de servicii sociale - centru de zi dedicat persoanelor vârstnice.

Programe si servicii

Centrul de zi pentru persoane vârstnice - galerie foto

Titlul proiectului:

"SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN BIROURI ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, EXTINDERE ŞI ETAJARE DE LA P LA P+2, ÎMPREJMUIRE TEREN, PUŢ FORAT, BAZIN ETANŞ VIDANJABIL, PLATFORMĂ PAVATĂ", SMIS 115458

Denumirea beneficiarului:

ASOCIAŢIA GLOBAL HELP

Scopul si obiectivele specifice:

Obiectivul general al proiectului: Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale în comuna Malu Mare, prin realizarea unei investiţii în infrastructură de servicii sociale - centru de zi dedicat persoanelor vârstnice.

Obiectiv specific 1-Asigurarea derulării în bune condiţii a proiectului cu finanţare nerambursabilă, până la finalul perioadei de implement are, fără aplicarea de corecţii financiare, prin achiziţia de servicii de consultanţă (servicii suport management de proiect) şi servicii de informare şi publicitate

Obiectiv specific 2- Extinderea şi dotarea imobilului din st r.Fic usului, nr.25, sat Preajba , corn.Malu Mare în vederea schimbării destinaţiei în centru social de zi pentru persoane vârstnice, în 14 luni, conform graficului de implementare

Obiectiv specific 3- Dotarea cu 126 de echipamente funcţionale şi alte dotări specifice a centrului de zi înfiinţat prin proiect, până la finalizarea implementării proiectului

Rezultatele:

extinderea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezid enţială , destinată persoanelor vârstnice, recepţionată dotarea infrastructurii de servicii sociale cu 126 de echipamente:

  • 1 contract semnat şi derulat de servicii de informare şi publicitate
  • 1 contract semnat şi derulat pentru servicii suport management
  • 1 proiect tehnic şi 1 Autorizaţie de construire obţinută
  • 1 contract de servicii dirigenţie de şantier.
Impactul proiectului la nivelul localităţii/regiunii: Infrastructura de servicii sociale realizată prin proiect îşi propune să îmbunătăţească sustenabil calitatea vieţii persoanelor vârst nice, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare.

Perioada de implementare:

60 de luni, respectiv între data de 01.07.2017 şi data 30.06.2022

Valoarea totală a proiectului:

2.255.948,26 lei

Valoarea finantarii nerambursabile:

2.209.844,30 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile din FEDR-1.916.701,77 lei si din BS-293.142,53 lei